Cover art - Ketok Magic: YamCover art - Ketok Magic: YamCover art - Ketok Magic: Yam
M3 003 (US 12")
Excellent Mid 90s Detroit Techno tracks; warehouse find