Cover art - Kerri Chandler: Fingerprintz EPCover art - Kerri Chandler: Fingerprintz EPCover art - Kerri Chandler: Fingerprintz EPCover art - Kerri Chandler: Fingerprintz EPCover art - Kerri Chandler: Fingerprintz EP
12" out of stock
Madhouse 0530 (US 12")
Kerri Chandler: Fingerprintz EP
Reissue via UK; deadly effective 1995 DJ tool Disco House set